عشق

از تمام رمز و رازهاي عشق

 جز همين سه حرف

جز همين سه حرف ساده ي ميان تهي

چيز ديگري سرم نمي شود

 من سرم نمي شود
                                  ولي......
راستي
              دلم
                                   كه مي شود!

قیصر امین پور

vzc5uc.jpg

/ 0 نظر / 23 بازدید